NY UDGIVELSE


Hørelære og nodelæsningsbøger for strygere i samarbejde med Det danske Suzuki Institut.

                                                          SALMEBOGEN HAR FÅET EN LILLESØSTER

 Kirkesangbogen går nye veje for at imødekomme det 21. århundredes kirke- og kulturliv. Ambitionen er at videreudvikle og dermed styrke den helt unikke danske tradition for kirkelig fællessang. Kirkesangbogen præsenterer mangfoldige tolkninger af kristent trosliv og eksistens. Intentionen er at videreudvikle fællessangen og bygge bro mellem nye og ældre salme- og sangtraditioner. Salmernes udtryk vil være genkendeligt for både vante og nye kirkegængere og skabe sammenhæng mellem samtidens livsforståelse og musikalske virkelighed, og salmens traditionelle univers.

Redaktionsgruppen
Rasmus Nøjgaard, formand, sognepræst, cand. theol. et phil. Inge Marstal, næstformand, professor emeritus på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Helene Dam, sognepræst,cand. theol. et phil. i retorikHenrik Marstal, ph.d. og lektor ved Rytmisk Musikkonservatorium, musiker