Kristeligt Dagblad 6.11.2014

ANMELDELSE: Den store bog om salmesang af Morten Skovsted
Da Salmesang – Grundbog i Hymnologi i mandags (d. 3.11.) blev lanceret ved en reception på Teologisk Fakultet i København, var det frugten af mange menneskers arbejde gennem adskillige år, som endelig forelå. Siden man gik i gang med arbejdet i 2009, har de to redaktører, Peter Balslev-Clausen og Hans Raun Iversen, skullet bevare det store overblik over et omfangsrigt emne og hele 18 bidragyderes indlæg. Når ambitionsniveauet samtidig er så højt, at man i indledningen kan udtrykke det ønske, at grundbogen vil blive det centrale værk for den salmeinteresserede ”i de næste 20 år eller mere”, så kan det både briste eller bære.
Jeg er dog sikker på, at det vil bære, for Salmesang er en imponerende omfangsrig, saglig og gennemarbejdet grundbog. Intet mindre. Vi kommer omkring alle aspekter af salmernes væsen, historie, funktion, formidling og sammenhæng. Uanset hvilken baggrund og forhåndsviden læseren har, vil der være inspiration eller nye vinkler og viden at hente. Der er skrevet flere gode bøger om salmer og salmesang indenfor de sidste årtier, men en samlet grundbog har vi manglet og savnet. Nu har vi fået den[…].

Første afsnit handler om salmesangens væsen (fænomenologi), og Erik Skyum-Nielsen giver sig i kast med det vanskelige spørgsmål: Hvad er egentlig en salme? Han reflekterer også over forholdet mellem tradition og fornyelse i dansk salmepoesi, inden Ole Brinth efterfølgende skriver om forholdet mellem tekst og melodi i salmerne, hvorefter Inge Marstal med sin baggrund i musikpædagogikken skriver om, hvad sangen gør ved krop, sjæl og ånd.
I det næste kapitel får vi en status på salmesangen i dag, et tværsnit af de mange steder, hvor man møder eller kan møde salmesang: Foruden i kirken kan det være i kor, i skolen og ved forskelligartede salmesangsarrangementer, som der gives mange eksempler på. Det er sine steder både praktisk og lavpraktisk, men det er et fint katalog over de mange indlæringsformer og praksisformer, salmesangen har. Inge Marstals afsnit om babysalmesang (som hun selv har været med til at sætte i verden) bør være pligtlæsning for enhver, der som undertegnede har haft en vis skepsis overfor babysalmesang. Man risikerer at blive klogere.