Præsteforeningens Blad jan. 2015/1-2 af Karin Friis Plum

Store Claus tænkte, at det kunde være ganske godt at gå ind og høre en Psalme først, før han gik videre
… Da han kom ud igen, syntes han rigtignok sækken var blevet så let: Hvor han er blevet let at bære! Ja,det er nok fordi jeg har hørt en Psalme.
Måske var det hele gået anderledes, hvis Store Claus ikke havde nøjedes med at høre en salme, men tilmed havde
sunget den sammen med det søndagspyntede kirkefolk, der var vandret til gudstjeneste med salmebogen under armen.
For vi bevæges på sjæl og legeme af at synge salmer, og Store Claus kunne ved selv at synge med have oplevet en selvindsigt, et fællesskab og en forsoning, som kunne have ændret både ham og eventyret.

Det er det indtryk, man får, ikke af Store Claus, men af salmesangen, når man læser Inge Marstals bidrag til den for
nyligt udkomne Salmesang. En grundbog i hymnologi. Ikke blot hendes, men alle bogens bidrag samvirker til en forståelse
af, hvor vigtig salmesangen har været og stadig er i dansk kultur- og kirkeliv.
Grundbogen er redigeret af de to undervisere ved Københavns Universitets Teologiske Fakultet Peter Balslev-Clausen
og Hans Raun Iversen. Den har været længe undervejs, bl.a. fordi, som redaktørerne skriver, indholdsfortegnelsen er ændret 10 gange, siden det første udkast i 2009. De 18 forfattere fra forskellige dele af salmesangens interesseområde,
deriblandt redaktørerne selv, har bevæget og skubbet til hinanden og projektet undervejs.

Nu er bogen her så. Et fagligt og sagligt velfunderet værk,som afdækker salmesangens væsen, historie og praksi