Morgensangbogen – til hele dagen

 

 

Hvem er du? Hvem er jeg? Hvem er vi og hvem er de andre?
Hvad er meningen, og hvor skal vi hen?
Det er nogle af de ting, som sange kan hjælpe med at
tydeliggøre, når de synges i fællesskab.
Dansk Sang har udgivet en ny skelsættende sangbog til
fællessang på alle klassetrin i grundskolen!

 

 

 

 

          

 

Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag
dansksang.dk

Hvad
Titlen Morgensangbogen – til hele dagen dækker over et samlet koncept med udgangspunkt i en fysisk sangbog med 200 titler. Sangbogen kan også tilgås digitalt på undervisningsportalen dansksangdigital.dk, hvor der vil være indspillet klaverakkompagnement til samtlige sange med alle vers. Alle sangene er noteret med becifret melodi og suppleret med korte, informative noter samt enkle modstemmer på dele af udvalgte sange. En del af sangene er rettet mod tværfaglig anvendelse.

Hvorfor
Hensigten med Morgensangbogen – til hele dagen er at medvirke til at fremme fællessangen og den tværfaglige dannelse i grundskolen. Udover musikundervisningen er en væsentlig del af sangene derfor tænkt som et potentielt supplement til undervisningen i f.eks. historie (danmarkshistorie), samfundsfag og dansk.
Man kan synge på alle tider af døgnet, men sang om morgenen har en særlig funktion, fordi sang åbner hjernens nervebaner og styrker elevernes modtagelighed, fysiske og mentale velvære og dermed parathed til dagens opgaver.

Indhold
Morgensangbogen består af et repertoire, der kommer genremæssigt vidt omkring og relaterer sig til såvel morgenen som dagens og årets gang. Man vil både finde sange med klassikerstatus, dvs. danske sange/højskolesange, salmer og viser, pop/rock-sange fra 1970’erne og frem, kanons samt nyskrevne sange. Desuden vil man finde en lille buket sange til skumringen (forældremøder, lejrskoler etc.)
Det tematiske fokus ligger i en vid udstrækning på det eksistentielle område og appellerer til refleksioner over ’livets mening’ med sange relateret til fred, frihed, sammenhold, angst, kærlighed, glæde.

Hvem
Initiativtagere til projektet: Philip Faber, Henrik Marstal, Inge Marstal
Repertoireudvalg: Karen Johansen, Philip Faber, Henrik Marstal, Inge Marstal
Udgivende forlag: Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

 

 

Hørelære og nodelæsningsbøger for strygere
i samarbejde med Det danske Suzuki Institut

 

 

 

 

 

SALMEBOGEN HAR FÅET EN LILLESØSTER
Kirkesangbogen går nye veje for at imødekomme det 21. århundredes kirke- og kulturliv. Ambitionen er at videreudvikle og dermed styrke den helt unikke danske tradition for kirkelig fællessang. Kirkesangbogen præsenterer mangfoldige tolkninger af kristent trosliv og eksistens. Intentionen er at videreudvikle fællessangen og bygge bro mellem nye og ældre salme- og sangtraditioner. Salmernes udtryk vil være genkendeligt for både vante og nye kirkegængere og skabe sammenhæng mellem samtidens livsforståelse og musikalske virkelighed, og salmens traditionelle univers.

Redaktionsgruppen
Rasmus Nøjgaard, formand, sognepræst, cand.theol. et phil.
Inge Marstal, næstformand, professor emeritus, Det kgl. Danske Musikkonservatorium
Helene Dam, sognepræst, cand. theol. et phil. i retorik
Henrik Marstal, ph.d. og lektor ved Rytmisk Konservatorium                                                         

 

HØRELÆRE OG MUSIKTEORI for blæsere og slagtøj

af Inge Marstal og Klara Rylander. Bogen er blevet til i samarbejde med Tivoli-Garden.
Bogen er målrettet unge instrumentalister – især blæsere – uanset om de spiller i Tivoli-Garden, i band, i musikskole eller orkester. Indholdet er målrettet grundtræning, der forhåbentlig vil hjælpe enhver musiker fremad mod endnu større oplevelser og spilleglæde. For alting går lettere, når man har det sjovt.
Med håbet om at legen aldrig stopper, vil jeg ønske jer rigtig god fornøjelse med læringen!
(Lars Søgaard – leder af Tivoli-Garden)

Bogen er udarbejdet som en grundbog og arbejdsbog til hørelære- og teoriundervisning for Tivoli-Gardens elever. Flere af eksemplerne i bogen tager således udgangspunkt i Tivoli-Gardens standard repertoire. Den henvender sig naturligvis også til alle andre tambourkorps og musikkorps – og træ- og messingblæsere i øvrigt – der gerne vil integrere hørelære og teori i undervisningen. Vanskelighedsgraden i bogen strækker sig fra det elementære til det let videregående niveau.
Bogen rummer en lang række opgaver, der knytter sig til progressionen i det materiale der arbejdes med i undervisningen. Opgaverne løses individuelt eller gruppevis – enten i selve undervisningen eller hjemme. Man kan naturligvis springe rundt i bogens emner alt efter aktuelt behov. Indholdet og emnerne i bogen refererer direkte til metodikken i Hørelærebogen for børn og unge – en integreret metodik med udgangspunkt i musikken af Inge Marstal (udgivet af Wilhelm Hansen Musikforlag). Man kan her finde relaterede beskrivelser af arbejdsmetoder, indlæringsteknikker, bevægelsesforslag, koordineringsøvelser, brugen af musikalske redskaber samt øvelser, der vedrører eksempelvis pulstræning,intonation, samklang, interval-, skala- og akkordforståelse. Hertil kommer en dvd med undervisningseksempler. Hørelærebogen for børn og unge vil derfor udgøre et naturligt supplement til nærværende bog. God fornøjelse.

 

 

HØRELÆREBOGEN for børn og unge – incl. DVD, Edition Wilhelm Hansen 2014

Hørelærebogen for børn og unge er et inspirationsmateriale for korledere, musiklærere, instrumentallærere og ensembleledere. Med udgangspunkt i sange og musikeksempler belyser bogen alle musikkens elementer og giver metodiske ideer til udvikling af musikalske færdigheder og musikalsk viden. Dvd vedlagt.

 

 

 

Tidligere udgivelser:

Salmesang – Grundbog i Hymnologi, red. af P. Balslev-Clausen og H. Raun Iversen. To artikler: “Babysalmesang” og “Hvad sangen gør ved krop, sjæl og ånd” Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag 2014

Inside The Music – solfège for children and youth, Booklet and DVD, Netherlands Vocal Talent Foundation 2012

Ringe i vandet (med Henrik Marstal), Alinea & Edition Wilhelm Hansen 2009

Barnet og Musikken, Hans Reitzels Forlag 2008

Alle børn synger – incl. CD, Sesam 2007, Carlsen 2008, genudgivet 2013

Den nye sangskat (med Henrik Marstal og Jens Cornelius), Aschehoug 2005, Alinea 2008

Børnekor – en antologi (med Margrete Enevold), Dansk Sang 2007

Bliv klogere på livet – med Carl Nielsen (med Henrik Marstal), Gyldendal 2006

Musik med de små (med Anne-Mette Riis), Edition Wilhelm Hansen 2004

Dit musikalske barn, Aschehoug 2004

Min første salmebog (med Helene Dam) (i tilknytning hertil er indspillet CD og DVD med inkluderet manual), Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag 2004

Mine første salmer (med Helene Dam), BookPartner, København 2003

Danske Sange, Edition Wilhelm Hansen 2002

Julesangbogen, Edition Wilhelm Hansen 2000

Musikpædagogik på basis af Kodály’s pædagogiske filosofi, Edition Wilhelm Hansen 1991/1997

Sangbogen 3 (med Kaj Nørholm), Edition Wilhelm Hansen 1999

Vägvisare till barnkör (med Margrete Enevold), Verbum Förlag AB 1998

Min Klaversangbog, Edition Wilhelm Hansen 1997

Sangbogen 2 (med Kaj Nørholm), Edition Wilhelm Hansen 1996

Min næste Sangbog, Edition Wilhelm Hansen 1995

Operasangbogen (med Kaj Nørholm), Edition Wilhelm Hansen 1995

Lille kærlighedssangbog, Edition Wilhelm Hansen 1992

Melodi- & Sammenspil (med Jytte Kusk Holm), Edition Wilhelm Hansen 1991

Vejviser til børnekor (med Margrete Enevold), Edition Wilhelm Hansen 1990

Sangbogen 1 (med Herbert Møller, Åge Nielsen, Kaj Nørholm og Helge Birck Pedersen), Edition Wilhelm Hansen 1988

Musikalsk Legestue (med Kirsten Nielsen og Lone Nygaard), Edition Wilhelm Hansen 1988

Min Sangbog, Edition Wilhelm Hansen 1987

Håndbog til Musikundervisning 2, Edition Wilhelm Hansen 1986

Håndbog til Musikundervisning 1, Edition Wilhelm Hansen 1983