HØRELÆREBOGEN FOR BØRN OG UNGE.
 Eksempler fra den vedlagte DVD

 Med udgangspunkt i sange og musikeksempler belyser bogen alle musikkens elementer

 og giver metodiske ideer til udvikling af musikalske færdigheder og musikalsk viden.

 KAPITEL 10        
 

 

Den vedlagte DVD indeholder eksempler fra bogen til illustration af undervisnings-

  teknikker og metoder. Her ses et par af kapitlerne.

  KAPITEL 14  

 

  INSIDE THE MUSIC UNDERVISNINGSVIDEO

 Uddrag af en undervisningsvideo “Inside the Music” – solfege for børn og unge. De medvirkende

 børn er fra ” Vocaal Talent Nederland” som ledes af Wilma ten Wolde, som også er initiativtager

 til udgivelsen af dvd’en og lærebogen af samme navn. Optaget i Holland 2012