Inge MarstalInge Marstal er professor emeritus i musikpædagogik og hørelære ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, forfatter til en lang række lærebøger, redaktør af sangbøger for både børn og voksne samt kursus- og foredragsholder.

Inge Marstal er uddannet pianist og hørelærepædagog og har efterfølgende suppleret dels med uddannelse i psykologi og teoretisk pædagogik og dels med længere studieophold i Salzburg, Helsinki og Budapest. Hun er gæstelærer ved andre konservatorier i Danmark, Tyskland, Sverige og Finland. Gennem de senere år har hun især holdt kurser i Holland, hvor hun også har udgivet undervisningmateriale og dvd.

Inge Marstal har i særlig grad markeret sig inden for området børn og musik. Hun har i bog-, artikel- og foredragsform beskæftiget sig med musikkens indflydelse på og betydning for børns personlighedsudvikling. Hun har udviklet og udgivet musikalske materialer for børn, været en af drivkræfterne bag babysalmesang og udarbejdet læreplaner i hørelære for Folkekirkens Ungdomskor og Danmarks Radios korskole.

For tiden er hun som formand “Tænketank for musikundervisning” engageret i vilkårene for musikundervisning i folkeskolen samt uddannelsen af musiklærere.

Som lærer ved konservatoriet har hun uddannet mere end én generation af musikpædagoger, der på forskellige felter har gjort sig bemærket i musiklivet.

Hun underviser fortsat i hørelærepædagogik, pædagogisk teori og læringsteori ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, ligesom hun underviser DR-juniorkoret i hørelære.

I de senere år har hun desuden været involveret i folkekirkens musikalske liv, bl.a. gennem artikelbidrag til en ny “Hymnologi” for teologistuderende, foredrag i forbindelse med projektet “Lyd i Bibelen” og senest som medansvarlig redaktør af “Kirkesangbogen, som udkom 2017.