Inge MarstalInge Marstal er professor emeritus i musikpædagogik og hørelære ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, forfatter til en lang række lærebøger, redaktør af sangbøger for både børn og voksne samt kursus- og foredragsholder.

Inge Marstal er uddannet pianist og hørelærepædagog og har efterfølgende suppleret dels med uddannelse i psykologi og teoretisk pædagogik og dels med længere studieophold i Salzburg, Helsinki og Budapest. Hun er gæstelærer ved andre konservatorier i Danmark, Tyskland, Sverige og Finland. Gennem de senere år har hun især holdt kurser i Holland, hvor hun også har udgivet undervisningmateriale og dvd.

Inge Marstal har i særlig grad markeret sig inden for området børn og musik. Hun har i bog-, artikel- og foredragsform beskæftiget sig med musikkens indflydelse på og betydning for børns personlighedsudvikling. Hun har udviklet og udgivet musikalske materialer for børn, været en af drivkræfterne bag babysalmesang og udarbejdet læreplaner i hørelære for Folkekirkens Ungdomskor og Danmarks Radios korskole.

Som lærer ved konservatoriet i hørelære og musikpædagogik har hun uddannet mere end én generation af musikere og musikpædagoger, der på forskellige felter har markeret sig i musiklivet.

Sideløbende har hun siden 2004 undervist DR Juniorkoret i hørelære, ligesom hun en periode på 10 år har undervist eleverne på Det Kgl. Teaters Balletskole i samme fag.

Som formand for “Tænketank for musikundervisning” er hun stærkt engageret i vilkårene for musikundervisning i både førskolen og folkeskolen samt i uddannelsen af musiklærere. Se mere om Tænketankens arbejde her på siden og læs rapporten “Musikkens Spor – dannelse og uddannelse i musik”, som udkom i 2016. http://www.musiktaenketank.dk/musikkens-spor

Inge Marstal har desuden siddet i Kulturministeriets “Musikskoletænketank”, der udkom med en stor rapport i 2018.

I de senere år har hun desuden været involveret i folkekirkens musikalske liv, bl.a. gennem artikelbidrag til en ny “Hymnologi” for teologistuderende, foredrag i forbindelse med projektet “Lyd i Bibelen” og senest som medansvarlig redaktør af “Kirkesangbogen, som udkom 2017.