Folkeskoleforliget og musikken

Af Inge Marstal, professor og formand for ’Tænketank for Musikundervisning´ indlæg i Berlingske 
4. juni 2013

“Musik skal placeres centralt i folkeskolen – musik har den særlige værdi, at den er mere end et fag – den er en kunstart og den er kultur, dannelse, ånd, fællesskab, nærvær og samvær” Læs mere

”Vi skal værne om vores sang- og fællesskabskultur”

MUSIKEREN nr. 11/12 – november/december 2013

Sangen skal starte på babystadiet. Hvis vi vænnes til at synge regelmæssigt i hjemmet, institutioner og skoler, bliver fællessangen helt naturlig i alle andre sammenhænge, påpeger musikpædagog og professor emeritus ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, INGE MARSTAL  Læs mere

Hvor blev musikundervisningen af?

 Inge Marstal, professor i musikpædagogik. Kronik i Berlingske 14. februar 2011

Lige før årsskiftet blev Danmark igen målt og vejet og fundet for let i OECD’s nye PISA-undersøgelse, hvor læsning denne gang var hoveddomænet, og hvor Danmark på dette felt blev placeret som nr. 24 ud af 65 lande/nr. 18 ud af 33 OECD-lande – og lavest placeret i de nordiske lande. Kina og Korea lå ikke overraskende i spidsen, skarpt forfulgt af Finland på 3. pladsen. Læs mere

Hvad har du puttet i dine børns ører i dag?

Af Kirsten Weiss Mose 2014

Da sognepræst Helene Dam i 2003 fik ideen til babysalmesang, vidste hun ikke, at det ville blive en kæmpesucces i folkekirken. Nogen troede, hun var idiot. Men at synge kirkens guldgrube af kvalitetsmusik sammen begejstrer i dag babyer og forældre i over 70 procent af kirkerne i København. Læs artiklen her

Musik, krop og bevægelse

Af Inge Marstal i Tidskrift og Forum SKVULP for musikpædagogik, 2009

Bevægelse er liv og liv er bevægelse. Det er grundlæggende for mennesket at bevæge sig og bevægelsen er grundlaget for alle læreprocesser. Læs artiklen her

Sangens betydning for de alleryngste

Af Inge Marstal 2009

Hvorfor er det vigtigt at synge med de alleryngste?
Ja, det er der rigtig mange gode grunde til.
Børn, der synger, er glade, åbne, tillidsfulde, afbalancerede, lydhøre, – de får en sund selvtillid og er generelt meget velfungerende. Børn, der bliver sunget og talt med fra fødslen, har en tidligere sproglig udvikling og udvikler et markant større ordforråd end andre børn. Hjernens sprog- og musikcenter ligger side om side og det er sandsynligvis en af grundene til at sang og lytning til musik fremmer den sproglige udvikling. Gennem sang og musikalsk beskæftigelse udvikles altså barnets sprog og talestemme, men også vejrtrækningen kommer under kontrol. Læs mere

”Fredagsbøn”

Dansk Komponistforening, november 2008

Inge Marstal, professor ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

“Det gør ikke noget, at vi bliver fattige”” – bare vi ikke også bliver dumme” sagde Frederik VI som bekendt efter statsbankerotten 1813.
Året efter – i 1814 – indførtes skoleloven i Danmark, og i loven indgik bestemmelser vedrørende
skolesang, i fuld overensstemmelse med grundtankerne i tiden om at pleje sangen af både
musikalske, folkelige og kirkelige grunde. Læs mere

PROFESSOR med pondus

Af Henrik Strube i Musikeren 2007

Inge Marstal kunne som ganske ung have forfulgt en karriere som pianist, Men i stedet fik hun øjnene op for musikkens store betydning for børn. Læs artiklen her

SANG & SJÆL

Af Inge Marstal i ‘Kirken underviser´01/2004

”Jeg skal fortælle dig hemmeligheden ved sangen. Du lytter til dig selv, når du lytter til en sang.
Enhver har en sang i sin sjæl, og du hører din egen sjæl i enhver sang.
Den, der har en smuk sang i sjælen, ejer evnen til at høre andres smukke sange.”
(Mihály Bahits) Læs mere

“Så syng da, Danmark, lad hjertet tale…”

af Inge Marstal, Dansk Sang 2002

“Det er ethvert barns ret at lære de danske sange i den blå og den sorte bog (Højskole- og Salmebogen) og det er enhver voksens pligt at lære sangene fra sig. Læs mere

“Øret er døren til sjælen”
(Johan Gottfried Herder)

Af Inge Marstal, Artikel i ”Kognition og Pædagogik” nr. 41, 2001

Den førsproglige musikalske læring.
Alle børn er født med musikalske anlæg, født med indre forudsætninger for at tilegne sig musik – og alle børn kan udvikle en musikalsk adfærd og en musikalsk kompetence.
Alting tyder på at sammensmeltningen af musikalske og emotionelle oplevelser har afgørende betydning – ikke blot for barnets senere holdning til musik, men også for måden at opleve, opfatte og forholde sig til tingene på resten af livet.
Det er i de første leveår, at fundamentet for det, der skal læres senere i livet, skal etableres. Læs mere