Debatindlæg vedr. musikskolen. Efterår 2020
Inge Marstal, professor emeritus i musikpædagogik

Som formand for den tidligere ”Tænketank for Musikundervisning” og udvalgsmedlem i Kulturministeriets musikskoleudvalg, som Michael Bojesen referer til, skal jeg hermed føje følgende kommentarer til debatten:
I Politiken 7.9. har Jens Due og Palle Jespersen et meget fint indlæg ”Start med folkeskolens musikundervisning”, hvor de peger på betydningen af musikundervisning i folkeskolen/grundskolen, hvor vi møder alle børn. Læs mere

Artikel til antologi for Videncenter for Sang. 2016
Inge Marstal

Hvorfor synger vi – hvorfor synger børn?
Det enkle og korte svar er naturligvis: Fordi vi og de ikke kan lade være!
Det at synge er ganske enkelt en fundamental biologisk drift.
Lad mig alligevel remse en række grunde op til hvorfor vi synger og hvorfor vi skal blive ved med at gøre det:

 • Sang har betydning for fællesskabet
 • Sang har betydning for det enkelte menneske – for udvikling af identiteten – hvem er jeg og hvor kommer jeg fra
 • Sang har en kulturbærende og dannelsesmæssig betydning (historie – rødder)
 • Sang har mental-hygiejnisk betydning (glæde)
 • Sang har social betydning (sociale forskelle udlignes)
 • Sang har følelsesmæssig betydning (skaber stemninger, vækker følelser og erindringer)
 • Sang har fysisk betydning (det er sundt at synge – blodgennemstrømning – vejrtrækningen kommer under kontrol)
 • Sang har en sproglig betydning (frasering – artikulation)
 • Sang har rituel betydning (højtider og begivenheder)
 • Sang har betydning generationer imellem (binder sammen)
 • Sang er et samlingspunkt på tværs af kulturer
 • Sang kan være en nøgle til bedre forståelse kulturer imellem
 • Sang kan være en nøgle til bedre integration
  Læs mere

Sang, krop, sjæl og ånd 2014

Af Inge Marstal

Nedenstående er et uddrag af artiklen ”Hvad sangen gør ved krop, sjæl og ånd” i antologien Salmesang – grundbog i Hymnologi, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 2014.
Hele artiklen samt relaterede artikler kan læses i ovennævnte bog.

 Jeg skal fortælle dig hemmeligheden ved sangen.

Du lytter til dig selv, når du lytter til en sang.

Enhver har en sang i sin sjæl, og du hører din egen sjæl i enhver sang.

Den, der har en smuk sang i sjælen, ejer evnen til at høre andres smukke sange.

                                                                                                                     (Mihály Babits)

Læs mere

 
Folkeskoleforliget og musikken

Af Inge Marstal, professor og formand for ’Tænketank for Musikundervisning´ indlæg i Berlingske 4. juni 2013

“Musik skal placeres centralt i folkeskolen – musik har den særlige værdi, at den er mere end et fag – den er en kunstart og den er kultur, dannelse, ånd, fællesskab, nærvær og samvær” Læs mere


”Vi skal værne om vores sang- og fællesskabskultur”

MUSIKEREN nr. 11/12 – november/december 2013

Sangen skal starte på babystadiet. Hvis vi vænnes til at synge regelmæssigt i hjemmet, institutioner og skoler, bliver fællessangen helt naturlig i alle andre sammenhænge, påpeger musikpædagog og professor emeritus ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, INGE MARSTAL  Læs mere

Hvor blev musikundervisningen af?

 Inge Marstal, professor i musikpædagogik. Kronik i Berlingske 14. februar 2011

Lige før årsskiftet blev Danmark igen målt og vejet og fundet for let i OECD’s nye PISA-undersøgelse, hvor læsning denne gang var hoveddomænet, og hvor Danmark på dette felt blev placeret som nr. 24 ud af 65 lande/nr. 18 ud af 33 OECD-lande – og lavest placeret i de nordiske lande. Kina og Korea lå ikke overraskende i spidsen, skarpt forfulgt af Finland på 3. pladsen. Læs mere

Hvad har du puttet i dine børns ører i dag?

Af Kirsten Weiss Mose 2014

Da sognepræst Helene Dam i 2003 fik ideen til babysalmesang, vidste hun ikke, at det ville blive en kæmpesucces i folkekirken. Nogen troede, hun var idiot. Men at synge kirkens guldgrube af kvalitetsmusik sammen begejstrer i dag babyer og forældre i over 70 procent af kirkerne i København. Læs artiklen her

Musik, krop og bevægelse

Af Inge Marstal i Tidskrift og Forum SKVULP for musikpædagogik, 2009

Bevægelse er liv og liv er bevægelse. Det er grundlæggende for mennesket at bevæge sig og bevægelsen er grundlaget for alle læreprocesser. Læs artiklen her

Sangens betydning for de alleryngste

Af Inge Marstal 2009

Hvorfor er det vigtigt at synge med de alleryngste?
Ja, det er der rigtig mange gode grunde til.
Børn, der synger, er glade, åbne, tillidsfulde, afbalancerede, lydhøre, – de får en sund selvtillid og er generelt meget velfungerende. Børn, der bliver sunget og talt med fra fødslen, har en tidligere sproglig udvikling og udvikler et markant større ordforråd end andre børn. Hjernens sprog- og musikcenter ligger side om side og det er sandsynligvis en af grundene til at sang og lytning til musik fremmer den sproglige udvikling. Gennem sang og musikalsk beskæftigelse udvikles altså barnets sprog og talestemme, men også vejrtrækningen kommer under kontrol. Læs mere

”Fredagsbøn”

Dansk Komponistforening, november 2008

Inge Marstal, professor ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

“Det gør ikke noget, at vi bliver fattige”” – bare vi ikke også bliver dumme” sagde Frederik VI som bekendt efter statsbankerotten 1813.
Året efter – i 1814 – indførtes skoleloven i Danmark, og i loven indgik bestemmelser vedrørende
skolesang, i fuld overensstemmelse med grundtankerne i tiden om at pleje sangen af både
musikalske, folkelige og kirkelige grunde. Læs mere

PROFESSOR med pondus

Af Henrik Strube i Musikeren 2007

Inge Marstal kunne som ganske ung have forfulgt en karriere som pianist, Men i stedet fik hun øjnene op for musikkens store betydning for børn. Læs artiklen her

SANG & SJÆL

Af Inge Marstal i ‘Kirken underviser´01/2004

”Jeg skal fortælle dig hemmeligheden ved sangen. Du lytter til dig selv, når du lytter til en sang.
Enhver har en sang i sin sjæl, og du hører din egen sjæl i enhver sang.
Den, der har en smuk sang i sjælen, ejer evnen til at høre andres smukke sange.”
(Mihály Bahits) Læs mere

“Så syng da, Danmark, lad hjertet tale…”

af Inge Marstal, Dansk Sang 2002

“Det er ethvert barns ret at lære de danske sange i den blå og den sorte bog (Højskole- og Salmebogen) og det er enhver voksens pligt at lære sangene fra sig. Læs mere

“Øret er døren til sjælen”
(Johan Gottfried Herder)

Af Inge Marstal, Artikel i ”Kognition og Pædagogik” nr. 41, 2001

Den førsproglige musikalske læring.
Alle børn er født med musikalske anlæg, født med indre forudsætninger for at tilegne sig musik – og alle børn kan udvikle en musikalsk adfærd og en musikalsk kompetence.
Alting tyder på at sammensmeltningen af musikalske og emotionelle oplevelser har afgørende betydning – ikke blot for barnets senere holdning til musik, men også for måden at opleve, opfatte og forholde sig til tingene på resten af livet.
Det er i de første leveår, at fundamentet for det, der skal læres senere i livet, skal etableres. Læs mere