Fællessangsarrangementer

Fællessang – Sangglæde.

Det er dokumenteret at sang har betydning for både det psykiske og fysiske velbefindende.

Inge Marstal har gennem årene redigeret et utal af sangbøger for både børn og voksne og har en meget stor formidlingsmæssig erfaring og et omfattende kendskab til og viden om dansk sanglitteratur. 

Et fællessangsarrangement vil udover masser af fællessang indeholde fortælling og introduktion til de forskellige sange, ligesom betydningen af sammenhæng mellem melodi og tekst samt refleksioner over værdien af at synge sammen med andre vil indgå.
Varighed 60-90 min.

 

Eksempler på  fællessangsarrangementer

 1. Rundt om den danske sangskat
  Det repertoiremæssige udgangspunkt vil være danske sange fra bl.a. Højskolesangbogen, Salmebogen og Kirkesangbogen. Der vil være introduktion til hver enkelt sang og salme og Inge Marstal vil selv akkompagnere.
 2. Rundt i den nye kirkesangbog – Sangaften med Kirkesangbogen
  Med fokus på at synge sammen fra Kirkesangbogen og på at lære de nye melodier at kende vil Inge Marstal introducere et bredt udvalg af salmer og sange og samtidig akkompagnere fællessangen. Undervejs vil hun desuden tale om betydningen af at synge og af at synge sammen, og hun vil fortælle om musikalske overvejelser i forbindelse med redaktionsarbejdet og om arbejdsprocessen med komponister, digtere og sangskrivere.
 3. Melodiens betydning
  En melodi kan bære ordene frem, så de opleves endnu stærkere og endnu mere vedkommende end de måske ellers ville gøre. Men melodien er ikke kun en katalysator for ordene og følelsen, den ejer også sin egen erkendelse. Med afsæt i Kirkesangbogens salmer og sange sætter Inge Marstal fokus på, hvad en god melodi egentlig er, hvilke komponenter den benytter sig af og hvorfor den er så vigtig for helhedsoplevelsen.
 4. Carl Nielsen
  Fællessang med særlig fokus på Carl Nielsens danske sange og salmer – kombineret med fortælling om Carl Nielsens liv og virke.

  Pris for et arrangement : kr. 6.000 + transport og evt. overnatningsudgifter

pil_tilbage4